AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina


Augusti
30

Kalendarium

Här tipsar vi om aktuella evenemang – allt från lokala VA-mässor och diplomutbildningar till Vatten Avlopp Kretslopp. Kalendarium


DIPLOMUTBILDNINGAR
I samarbete med ME.
Läs mer

Testa ditt avlopp

Branschnyheter


Enzymrening direkt i toalettstolen

Metoden testas under hösten på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Avloppslördag i Lerum 22 oktober

Lerums kommun bjuder in till Avloppslördag den 22 oktober. Utställare kan anmäla sig i mån av plats är till och med den 19/9. Obs! Begränsat antal platser i utställningen.

Finland, Sverige och Norge ser över sina avloppsregler

VA-guiden ger sig på ett sammandrag från länderna och hoppas att de nationella myndigheterna som ansvarar för frågorna iakttar och tar intryck av arbetet som sker hos grannländerna.

Svenskt Vatten om Bra enkla avloppslösningar

I våras bjöd Svenskt Vatten in till kursen Bra enkla avloppslösningar. VA-guiden for till Sundsvall för att lyssna och lära. Här följer ett översiktligt referat från kursdagen.

Nätverksträff om VA-rådgivning i Norrtälje 15 september

VA-guiden vill öka erfarenhetsutbytet av VA-rådgivning.

Nätverksträff om kretsloppsfrågor i Uddevalla 4 oktober

Inbjudan till kommuner och andra som arbetar med kretslopp av näring från små avlopp.

Översikt av vårens diskussioner på Avloppslistan

Avloppsguiden bistår myndigheter med en e-postlista för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Diskussion om minireningsverk och fritidshus i Norge

Under den norska Avloppskonferensen i Ås 24-25 maj lyftes frågan om minireningsverk och fritidshus (hytter).

Projektrapport om fosforfilter

Projektrapport, handläggarstöd med mera.

Debatt om små avlopp i Svenska dagbladet

Villaägarna och Aktionsgruppen små avlopp har olika syn på problem och lösning.

Nya beräkningar av kväve och fosfor till haven

Uppdaterade belastningsberäkningar från SMED.

  • 2016-06-29
  • Källa:
  • SCB

Officiell VA-statistik från SCB

SCB publicerar för första gången uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden som officiell statistik.

Glad sommar!

Vi på VA-guiden önskar alla en riktigt härligt och glad sommar.

Bajskareoke - Nej eller okej?

Från kampanjen Varje droppe räknas.

HaV uppdaterar de allmänna råden

Den nya beteckningen är HVMFS 2016:17 och rådet börjar gälla den 30 maj 2016.

Utbildning om VA-planering den 2 juni

VA-planeringsguiden bjuder in till fördjupningsdag om 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Fem miljoner till projekt om små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten ger fem miljoner till 12 projekt som ska bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp från små avlopp.

Nyhetsarkiv