Baga Water Technology

BAGA Diplomutbildning
En tvådagars kurs som omfattar genomförandets olika moment, från första kontakt med kund och miljökontor till färdig leverans av anläggning. Efter avklarad utbildning delas ett diplom och en dekal ut som bevis på att entreprenören är ackrediterad BAGA-installatör. 

Innehåll

  • Lagar och Råd. CE-märkning. P-märke som styr branschen
  • Miljöbalken, allmänna råden och begrepp
  • Produktpresentationer
  • Jordanalyser som underlag för dimensionering
  • Förutsättningar, plats, krav, kund
  • Besök, offert och genomförande
  • Misstag att undvika 

Aktuella utbildningar

---

Diplom och ackreditering hör den som gått utbildingen
Fråga företaget om den som ska utföra arbetet är har diplom och ackreditering om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildingen.