Alnarp Cleanwater Technology AB


  • 2016-10-06
  • Källa:

Alnarp Cleanwater byter VD

Den 1 oktober tog Susanne Gabrielson över rodret.

  • 2014-12-09
  • Källa:

Miljöteknikpris till biologiskt avloppsreningssystem

Alnarp Cleanwater Technology prisas för sitt Act Natural-system.

  • 2014-06-11
  • Källa:

Reduktion av läkemedelsrester i ACT Natural

Alnarp Cleanwater Technology AB har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet studerat reningsanläggningen ACT Natural med avseende på reduktion av läkemedelsrester och hormoner.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!