ATL


  • 2013-11-21
  • Källa:

Ny produkt förvandlar halmbal till urinoar

Halmbalen blir till gödsel inom 6-12 månader.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!