Avfall Sverige


  • 2016-10-13
  • Källa:

Avfall Sverige har studerat metoder för slamtömning

Fem tillverkare kommenterar studien med att ansvarsförhållandena måste förtydligas.

  • 2015-10-29
  • Källa:

Slamnätverks-träff 9 dec i Växjö

Avfall Sveriges nätverk för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp håller sin andra träff.

  • 2015-04-14
  • Källa:

Nytt nätverk kring avfall från enskilda avlopp

Slamnätverket bjuder in till träff 29 maj.

  • 2013-09-25
  • Källa:

Helhetsgrepp kring slamtömning av minireningsverk

Ny rapport från Avfall Sverige ger råd.

  • 2011-10-26
  • Källa:

Temadag om fosforfällor den 6 december

Lär dig mer om hanteringen av fosforfällor och filtermaterial.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!