Avloppsguiden AB


 • 2015-10-16
 • Källa:

Fördjupning och medlemsträff 5-6 november: hydrogeologi, hälsoskydd och riskbedömning

Träffen har inspektörsfokus men på grund av efterfrågan erbjuder vi nu även icke-medlemmar att delta dag 1. 

 • 2011-12-20
 • Källa:

Se konferensprogrammet

Nu finns ett fullmatat program till Vatten Avlopp Kretslopp 22-23 mars.

 • 2011-09-13
 • Källa:

Avloppsguidens användarförening pekar på brister i tillsynsvägledningen

I en skrivelse till Havs- och Vattenmyndigheten framförs önskemål om nationell vägledning för den kommunala tillsynen av enskilda avlopp. Sex delområden specificeras.

 • 2011-07-01
 • Källa:

Konferensen Vatten, Avlopp och Kretslopp: 22-23 mars

tema och samarbetspartners klara.

 • 2011-06-21
 • Källa:

Nytt diskussionsforum för avloppsfrågor

Nu kan du diskutera avloppsfrågor med fastighetsägare över hela landet

 • 2011-05-23
 • Källa:

Full fart på MaskinExpo 2011

För första gången någonsin passerades den magiska gränsen på "30.000 besökare"! Här fanns många utställare inom små avlopp och intresset från gräventreprenörer är stort...
 • 2011-05-03
 • Källa:

Avloppsguiden söker fler medarbetare

Vi söker en VD samt en projektledare/redaktör/utbildare 


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!