Avloppsguiden


 • 2016-12-20
 • Källa:

Dialogmöte om markbaserade anläggningar

Resultat och erfarenheter från projektet Funktion hos markbaserade anläggningar i fält. Onsdagen 15/3, dagen innan Vatten Avlopp Kretslopp, i Norrköping.

 • 2016-12-20
 • Källa:

Avfall Sverige svarar branschen

Diskussionen om slamtömningsteknik fortsätter

 • 2016-12-20
 • Källa:

Lerums kommun satsar på avloppstillsynen

Återkoppling från Avloppslördag i Gråbo 22 oktober 2016

 • 2016-06-30
 • Källa:

Översikt av vårens diskussioner på Avloppslistan

Avloppsguiden bistår myndigheter med en e-postlista för diskussion och erfarenhetsutbyte.

 • 2015-12-14
 • Källa:

Mycket erfarenhetsutbyte mellan kommuner på Avloppslistan i höst

Den största andelen av diskussionerna rör handläggningsfrågor kring enskilda avlopp

 • 2015-12-14
 • Källa:

Konsumentperspektivet lyftes på dialogmöte

Under hösten bjöd Avloppsguidens användarförening och VA-guiden in nationella myndigheter till dialog om konsumentperspektivet på små avlopp. 

 • 2015-08-25
 • Källa:

Ny ansvarig för små avlopp i regeringskansliet

Caroline Dickson är sedan 1 augusti ansvarig för frågan om små avlopp.

 • 2015-04-28
 • Källa:

Länsstyrelse medlem i Avloppsguiden

Som första länsstyrelsemedlem har vi nu nöjet att välkomna Länsstyrelsen i Östergötlands län.

 • 2015-03-24
 • Källa:

Havs- och vattenmyndighetens nya vägledningsmaterial på plats

Nu finns vägledningsmaterialet om små avlopp tillgängligt för landets kommuner.

 • 2015-03-03
 • Källa:

Detta diskuteras på Avloppslistan

Sammanfattning av avloppsfrågor sedan årsskiftet.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!