Avloppsguidens anvandarforening


  • 2015-12-14
  • Källa:

Avloppsguidens användarförening söker pengar för två projekt

De vill studera brister hos nyare avloppsanläggningar samt dricksvattnets påverkan på fosforfällning.

  • 2015-12-14
  • Källa:

Detta har användarföreningen gjort under året

Minireningsverksprojekt, utbyte med Norge, möten med nationella myndigheter, mm

  • 2015-03-25
  • Källa:

Inbjudan till dialog om minireningsverk

Avloppsguidens användarförening bjuder in branschen för att diskutera villkor i tillstånd, service och serviceprotokoll.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!