Cirkulation


 • 2015-05-27
 • Källa:

Riksdagsfråga för enklare VA-lösningar

Riksdagsledamot vill att regeringen vidtar åtgärder för att lätta på tolkningarna av vad som är godkända små avlopp.

 • 2014-12-10
 • Källa:

VVS-fabrikanterna arrangerar regionala VA-mässor

I april 2015 körs VA-tour Sweden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

 • 2014-03-26
 • Källa:

Källsorterad urin bästa gödselmedlet

Återvinning av växtnäringsämnen från avfall och biprodukter har undersökts i ny avhandling.

 • 2014-03-24
 • Källa:

Teknik för fosforåtervinning kan lyckas

Nytt test av fosforutvinning ur avloppsslam genom förbränning.

 • 2014-02-18
 • Källa:

Nära hälften av Skånes reningsverk klarar inte framtida slamkrav

Ny rapport från Länsstyrelsen i Skåne.

 • 2011-04-01
 • Källa:

Storsjöodjuret ...

... låg bakom parasitkaoset i Östersund!


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!