FANN VA-teknik


  • 2014-06-26
  • Källa:

FANN VA-teknik och Skandinavisk kommunalteknik går samman

Namnet på nya bolaget är Nothern Environmental and Water Solutions, NEWS.

  • 2013-01-28
  • Källa:

Kick-off för FANNs auktoriserade entreprenörer

För andra året i rad ordnar FANN VA-teknik en kick-off för sina auktoriserade entreprenörer. Avloppsguiden kan bjuda på en informativ reseberättelse från årets Kick-off till Katowice och Krakow i Polen.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!