Haninge kommun


  • 2013-04-08
  • Källa:

Avloppslördag i Haninge kommunhus lördagen den 18 maj!

Haninge kommun bjuder in entreprenörer och andra företagare inom enskilda avlopp att delta.

  • 2012-03-27
  • Källa:

Avloppslördag i Haninge kommun

Den 21 april arrangerar Haninge kommun en informationsdag om enskilda avlopp.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!