Havs- och vattenmyndigheten


 • 2017-05-15
 • Källa:

Sju projekt om små avlopp får pengar av HaV

I år delar projekten på 2,9 miljoner kronor.

 • 2016-09-12
 • Källa:

Havs- och vattenmyndighetens förslår nya avloppsregler

Avsikten är att förtydliga regelverket kring de små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten och säkerställa anläggningarnas funktion.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Projektrapport om fosforfilter

Projektrapport, handläggarstöd med mera.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Nya beräkningar av kväve och fosfor till haven

Uppdaterade belastningsberäkningar från SMED.

 • 2016-05-23
 • Källa:

HaV uppdaterar de allmänna råden

Den nya beteckningen är HVMFS 2016:17 och rådet börjar gälla den 30 maj 2016.

 • 2016-04-20
 • Källa:

Fem miljoner till projekt om små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten ger fem miljoner till 12 projekt som ska bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp från små avlopp.

 • 2015-12-15
 • Källa:

VA-juridiken samlad i ny rapport från HaV

Ny rapport ger en översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten.

 • 2015-12-14
 • Källa:

HaV utlyser projektmedel för 2016

Likt tidigare år avsätter HaV medel för utvecklingsprojekt. Sista ansökingsdag är 28/2 2016.

 • 2015-04-24
 • Källa:

12 nya projekt för ökad avlopps-kunskap

Nu har Havs- och vattenmyndigheten valt vilka projekt som får pengar i år.

 • 2015-04-15
 • Källa:

Föreslå pristagare till Sjöstjärnan

Nytt pris uppmärksammar lokalt vattenvårdsarbete.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!