Havs- och vattenmyndigheten


 • 2015-02-09
 • Källa:

Havs- och vattenmyndigheten i tidningsform

Prenumerera på nya gratistidningen från HaV

 • 2015-02-09
 • Källa:

Mer HaV-pengar till utveckling inom små avlopp

Sista ansökningsdag 31 mars

 • 2014-05-15
 • Källa:

Utlysning av medel till projekt för avancerad rening av avloppsvatten

HaV utlyser 10 miljoner för rening av läkemedelsrester och miljögifter.

 • 2014-03-26
 • Källa:

Är LOVA-stödet här för att stanna?

Många länsstyrelser fattar beslut om LOVA-stöd de närmsta dagarna.

 • 2014-03-24
 • Källa:

HaV utlyser 3,5 miljoner till utvecklingsprojekt

Har ni utvecklingsprojekt som rör små avlopp och söker samarbete?

 • 2013-12-19
 • Källa:

HaV-rapport om miljöövervakningen

En ögonblicksbild av vattnens status.

 • 2013-09-20
 • Källa:

Höjd ambitionsnivå i HaVs rapport

Presenterar styrmedel för hållbar åtgärdstakt

 • 2013-05-24
 • Källa:

HaV får delvis förlängd svarstid

15 september istället för 30 juni

 • 2013-03-04
 • Källa:

HaV redovisar till Miljödepartementet

och föreslår bl.a. en långsiktig åtgärdstakt av dåliga avlopp på 5% per år, initialt 6,3% per år.

 • 2012-06-04
 • Källa:

HaV ger JTI anslag för att studera krossmaterial

Det är krossmaterialens påverkan på t.ex. markbäddar som ska utredas.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!