helagotland.se


  • 2011-09-09
  • Källa:

Region Gotland får bakläxa för luddiga krav

Länsstyrelsen anser att Region Gotlands riktlinjer i "Planera för avlopp" är för oprecisa för att ligga till grund för förelägganden.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!