Helsingborgs Dagblad


  • 2011-09-09
  • Källa:

Överklaganden om avlopp avslås

Två privatpersoner i Åstorp som överklagat kommunens beslut har fått avslag i Mark- och Miljödomstolen. 


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!