Ifö Ecotrap


  • 2009-11-30
  • Källa:

Nytt kompakt minireningsverk med integrerad slamavskiljare

Nytt kompakt minireningsverk med integrerad slamavskiljare från Ifö EcoTrap som renar allt hushållsavloppsvatten och uppfyller Naturvårdsverkets Allmänna Råd gällande hög skyddsnivå. I Sverige finns mer än 1000 installerade...


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!