IVL Svenska Miljoinstitutet


  • 2014-06-24
  • Källa:

Två nya projekt ska minska utsläppen från enskilda avlopp

Projekt RedMic är ett svenskt projekt medan projekt Optitreat genomförs av forskare i Sverige, Tyskland och Polen. Båda syftar till att kartlägga och minska utsläppen av mikroföroreningar.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!