JTI


 • 2015-10-27
 • Källa:

Möte om sorterande toalettsystem 24 nov i Uppsala och Malmö

Företag bjuds in till innovationsprojekt

 • 2015-03-05
 • Källa:

Så kan toalett-utvecklingen öka

De samhällsekonominska fördelarna med sorterande avloppsystem behöver klargöras, enligt en studie från JTI.

 • 2014-10-11
 • Källa:

Hur effektiva är förtillverkade BDT-anläggningar?

Den frågan vill projektet ”Metod för provning av BDT-anläggningar” besvara.

 • 2014-10-10
 • Källa:

JTI tar fram faktablad för bergkross

Bergkross-material kan ersätta naturgrus i infiltrationer, men riktlinjer för bl a kornstorleksfördelning behöver tas fram.

 • 2014-08-05
 • Källa:

JTI spårar läkemedel i toalettavfall

Läkemedelshalter i olika typer av källsorterat toalettavfall ska undersökas.

 • 2014-08-04
 • Källa:

Nya lösningar för behandling av slamavskiljarslam behövs

JTI ska utveckla metoder för insamling och behandling.

 • 2013-12-19
 • Källa:

JTI ackrediterat för test av avloppsreningsteknik

Enda provplatsen i Sverige för tester av minireningsverk

 • 2013-12-03
 • Källa:

Krossmaterial kan vara lika bra som naturgrus i markbäddar

Ny studie från JTI

 • 2013-05-24
 • Källa:

Ny kunskap om infiltrationer

utifrån David Eveborns färska avhandling.

 • 2011-07-07
 • Källa:

Fosfor från gamla markbäddar

JTI startar forskningsprojekt om fosforläckage från gamla markbäddar och infiltrationer.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!