Kunskapscentrum


 • 2011-12-15
 • Källa:

Frivillig certifiering startar 2014

P-märkning av produkter för små avlopp ska förenkla branschen.

 • 2011-11-30
 • Källa:

VA-planeringsdagar arrangeras i Västerhavets vattendistrikt

Dagen vänder sig till alla som på något sätt arbetar med dricksvattenförsörjning, VA, miljö- och planeringsfrågor i kommunen.

 • 2011-09-30
 • Källa:

Kunskapscentrum bjuder in branschen till dialogmöte

Ta chansen att vara med och påverka och få höra om de senaste projekten som är på gång. Mötet hålls den 25 oktober i Stockholm.

 • 2011-08-15
 • Källa:

Rekommendationer för efterbehandling

Ny rapport ger rekommendationer för efterbehandling efter minireningsverk.

 • 2011-06-23
 • Källa:

Testa ditt avlopp

Med hjälp av ett nytt bildspel kan fastighetsägare ställa diagnos på sin egen anläggning

 • 2011-05-10
 • Källa:

Teknikvalshjälp för fastighetsägare

Nu finns en broschyr som ska hjälpa fastighetsägare att välja teknik.

 • 2011-05-10
 • Källa:

Marknadsöversikt

I marknadsöversikten redovisas fakta om olika toaletter och anläggningar för enskilt avlopp.

 • 2011-04-21
 • Källa:

Vatten- och avloppsjuridik

Fortbildning i grundläggande VA-juridik samt intressanta rättsfall

 • 2010-10-25
 • Källa:

Hur får vi minireningsverken att fungera som de ska?

Det är frågan som ställs i ett nyligen startat projekt. Dina synpunkter är värdefulla!


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!