Leif Ahl Verkstad AB


  • 2012-07-06
  • Källa:

Ny slamavskiljare från New-Line

Danska New-Line har utvecklat en kraftig slamavskiljare ( 3-kammarbrunn ) där stor vikt lagts vid effektivitet och goda tömningsförhållanden.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!