Lulea Tekniska Universitet


  • 2015-12-14
  • Källa:

Fosforfällor, hur länge fungerar de?

Luleå tekniska universitet driver ett projekt under 2015-16 för att undersöka funktion över tid och beroende på belastning.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!