ME - Maskinentreprenörerna


  • 2014-03-10
  • Källa:

Aktionsgruppen saknar dialog med Miljödepartementet

och är oroad över departementets långsamma hantering av HaV:s förslag på styrmedel.

  • 2013-01-28
  • Källa:

ME-skolan vill stämma av rutiner för referensanläggningar med miljökontoren

Maskinentreprenörerna (ME) har i samarbete med avloppsguiden och kommunernas miljökontor anordnat Diplomutbildning små avlopp för entreprenörer sedan 2006. ME-skolan vill stämma av rutinerna med miljökontoren.

  • 2010-07-09
  • Källa:

Rena Östersjön med morötter!

Pressinformation från Aktionsgrupp Små Avlopp som finns på plats i Almedalen, Visby:
– Om våra politiker menar allvar med att rena Östersjön, måste det finnas en vilja att förhindra föroreningar och smittspridning från små enskilda avlopp. Morötter i form av ett stimulanspaket från regeringen till fastighetsägarna och höjt pris på fritidshus med ”stambytt avlopp” är rätt medicin!

  • 2010-06-16
  • Källa:

Små Avlopp i Almedalen

Aktionsgruppen Små Avlopp arrangerar ett seminarium om problem med enskilda avlopp under politikerveckan i Almedalen i Visby. Ett 40-tal deltagare är inbjudna och bland dem finns ledande politiker, forskare, fackfolk och medarbetare inom länsstyrelser och kommuner. Seminariet äger rum under tisdagen den 6 juli.

  • 2009-11-01
  • Källa:

Aktion mot små avlopp som skadar våra vatten

Små enskilda avlopp från villor och fritidshus ger stora föroreningar av våra svenska vatten. Hushållen med enskilt avlopp (10 % av Sveriges hushåll) släpper ut nästan lika mycket övergödande ämnen som alla andra hushåll med kommunalt avlopp gör tillsammans. 400 000 av dessa små avlopp behöver...


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!