MRV


  • 2012-01-18
  • Källa:

Ny VD till MRV

MRV, branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk, tillsätter en ny verkställande direktör från januari 2012.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!