MRV


  • 2017-10-17
  • Källa:

MRV betonar vikten av teknikneutral lagstiftning

Branschorganisation för EN-certifierade minireningsverksleverantörer, MRV, har sammanfattat sin syn på vad en framtida författning som rör små avlopp bör ta fasta på.

  • 2012-01-18
  • Källa:

Ny VD till MRV

MRV, branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk, tillsätter en ny verkställande direktör från januari 2012.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!