P4 Gotland


  • 2016-11-17
  • Källa:

Projektet Klart Vatten på Gotland på god väg

Ca 5600 av öns 14 000 små avlopp behövde åtgärdas. Ca 3600 nya tillstånd har utfärdats.

  • 2014-11-19
  • Källa:

Gotlänningar har betygsatt sitt dricksvatten

Godkänt betyg trots omfattande problem


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!