Regeringskansliet


 • 2015-09-21
 • Källa:

Regeringen efterlyser krafttag i vattenvårdsarbetet

Avser återkomma med förslag som rör enskilda avlopp.

 • 2013-12-19
 • Källa:

Regeringen utreder miljötillsynen

Syftar till att förenkla och främja miljönyttan

 • 2013-11-21
 • Källa:

Naturvårdsverket utreder investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

Fortsättning på Naturvårdsverkets tidigare utredning "Hållbar återföring av fosfor"

 • 2013-09-20
 • Källa:

Nya LOVA-pengar

75 miljoner kr årligen till lokala vattenvårdsprojekt

 • 2013-09-06
 • Källa:

Naturvårdsverket redovisar fosforuppdrag

Förslag: 40% P från avlopp till åker år 2018

 • 2012-01-03
 • Källa:

Fosforhalten i tvättmedel begränsas även på europeisk nivå

Liksom i Sverige begränsas nu fosforhalten i rengöringsmedel även i resten av EU.

 • 2011-06-27
 • Källa:

Miljödepartementet uppmärksammar LOVA

Se bilder från aktuella projekt och läs mer om regeringens satsning


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!