SCB


  • 2016-06-29
  • Källa:

Officiell VA-statistik från SCB

SCB publicerar för första gången uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden som officiell statistik.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!