Skatteverket


  • 2014-12-10
  • Källa:

Nya regler för utförare av rot- och rutarbeten

Från och med 1 april 2015 ska ansökan lämnas in elektroniskt till Skatteverket.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!