SLU


  • 2013-05-30
  • Källa:

BDT-rening i bark-, kol- och sandfilter

Sahar Dalahmeh, SLU, försvarar sin avhandling om BDT-rening den 12 juni (Ultuna)

  • 2012-09-14
  • Källa:

Utredning av återföring av växtnäringsämnen pågår

SLU utreder i ett projekt åt Naturvårdsverket flöden och möjlighet att återföra fosfor i human-, mat- och liknande rötat avfall.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!