SMED


  • 2016-03-20
  • Källa:

Statistiken kring enskilda avlopp uppdaterad

Enligt senaste SMED-rapporten saknar fortfarande en tredjedel av de enskilda avloppen längre gående rening än slamavskiljning.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!