SMOHF


  • 2011-11-22
  • Källa:

Många äldre minireningsverk fungerar dåligt

Endast 4 av 57 fungerade tillfredsställande, enligt en undersökning från Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.

  • 2011-09-09
  • Källa:

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund söker miljöinspektörer

Två inspektörer till miljöskyddsavdelningen och en inspektör till livsmedelsavdelningen.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!