SR P4 Kristianstad


  • 2013-12-19
  • Källa:

Miljöförbund har inte rätt att bestämma storleken på tillsynsavgiften

Det måste kommunfullmäktige göra enligt ny dom.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!