Svenska Dagbladet


  • 2014-11-26
  • Källa:

Toareklam sa för mycket

Marknadsdomstolen ansåg att Fritidstoas reklam var vilseledande.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!