Sveriges Radio


  • 2011-11-17
  • Källa:

Stora problem med vattnet i enskilda brunnar

Lyssna på ett radioklipp om läckande enskilda avlopp.

  • 2011-08-19
  • Källa:

Fyra av fem avlopp får underkänt

I Haninge kommun upptäcks många dåliga avlopp under den pågående inventeringen.

  • 2011-05-31
  • Källa:

Radioprogram om fosforbrist

Hör bland annat bönder, politiker och forskare ge sin syn på den kommande bristen på fosfor

  • 2011-05-16
  • Källa:

Inventering kartlägger brister

Just nu inventeras enskilda avlopp i Norrköpings kommun.

  • 2011-04-20
  • Källa:

Parasitutbrott i Skellefteå

Parasiten Cryptosporidium gör folk sjuka i Skellefteå


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!