Transportstyrelsen


  • 2014-05-19
  • Källa:

Förbjudet att tömma båttoaletten i vattnet från 2015

Men mottagningskapaciteten för båtlatrin i hamnarna är för låg.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!