Uponor


  • 2009-11-30
  • Källa:

Lansering av trådlöst VA-larm till slutna avloppstankar

Uponor lanserar nu ett trådlöst VA-larm till slutna avloppstankar, pumpstationer etc. Tack vare den trådlösa förbindelsen ökar valfriheten när det gäller placering av både tank och kontrollpanel...


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!