VA-guiden


 • 2016-09-20
 • Källa:

Ses vi på VA-mässan?

Som samarbetspartner till årets VA-mässa på Elmia i Jönköping träffar vi gärna dig i vår monter eller i vårt seminarium om Gemensamhetsanläggningar för VA.

 • 2016-09-09
 • Källa:

Mycket på gång om gemensamhetsanläggningar

Missa inte VA-guidens seminarium på VA-mässan 27/9. Enkät om GA för VA.

 • 2016-09-09
 • Källa:

Dagvattenkurser för miljöinspektörer

Tips till miljökontor och miljökonsulter: 13/9 i Katrineholm och 15/11 i Göteborg

 • 2016-09-09
 • Källa:

Nätverksträff 4 oktober i Uddevalla – Små avlopp i kretslopp

Erfarenhetsutbyte om små avlopp och återförning av näringsämnen.

 • 2016-08-20
 • Källa:

Träff för VA-rådgivare 15 september i Norrtälje

Sista anmälningsdag fredag 9 september! Platser kvar för kommuner som har eller är intresserade av VA-rådgivning och informations- och kommunikationsprojekt.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Finland, Sverige och Norge ser över sina avloppsregler

VA-guiden ger sig på ett sammandrag från länderna och hoppas att de nationella myndigheterna som ansvarar för frågorna iakttar och tar intryck av arbetet som sker hos grannländerna.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Svenskt Vatten om Bra enkla avloppslösningar

I våras bjöd Svenskt Vatten in till kursen Bra enkla avloppslösningar. VA-guiden for till Sundsvall för att lyssna och lära. Här följer ett översiktligt referat från kursdagen.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Nätverksträff om VA-rådgivning i Norrtälje 15 september

VA-guiden vill öka erfarenhetsutbytet av VA-rådgivning.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Nätverksträff om kretsloppsfrågor i Uddevalla 4 oktober

Inbjudan till kommuner och andra som arbetar med kretslopp av näring från små avlopp.

 • 2016-06-29
 • Källa:

Glad sommar!

Vi på VA-guiden önskar alla en riktigt härligt och glad sommar.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!