VA-guiden


 • 2016-09-09
 • Källa:

Nätverksträff 4 oktober i Uddevalla – Små avlopp i kretslopp

Erfarenhetsutbyte om små avlopp och återförning av näringsämnen.

 • 2016-08-20
 • Källa:

Träff för VA-rådgivare 15 september i Norrtälje

Sista anmälningsdag fredag 9 september! Platser kvar för kommuner som har eller är intresserade av VA-rådgivning och informations- och kommunikationsprojekt.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Finland, Sverige och Norge ser över sina avloppsregler

VA-guiden ger sig på ett sammandrag från länderna och hoppas att de nationella myndigheterna som ansvarar för frågorna iakttar och tar intryck av arbetet som sker hos grannländerna.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Svenskt Vatten om Bra enkla avloppslösningar

I våras bjöd Svenskt Vatten in till kursen Bra enkla avloppslösningar. VA-guiden for till Sundsvall för att lyssna och lära. Här följer ett översiktligt referat från kursdagen.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Nätverksträff om VA-rådgivning i Norrtälje 15 september

VA-guiden vill öka erfarenhetsutbytet av VA-rådgivning.

 • 2016-06-30
 • Källa:

Nätverksträff om kretsloppsfrågor i Uddevalla 4 oktober

Inbjudan till kommuner och andra som arbetar med kretslopp av näring från små avlopp.

 • 2016-06-29
 • Källa:

Glad sommar!

Vi på VA-guiden önskar alla en riktigt härligt och glad sommar.

 • 2016-05-10
 • Källa:

Utbildning om VA-planering den 2 juni

VA-planeringsguiden bjuder in till fördjupningsdag om 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

 • 2016-04-01
 • Källa:

VA-enheten tar över de små avloppen

Regeringen vill hitta sätt att få kommunerna att inrätta verksamhetsområden för vatten och avlopp i hela kommunen. Det meddelar en källa med insyn i regeringskansliet till Avloppsguiden. Det finns dessutom redan en kommun som delvis tack vare ett utbrott av vinterkräksjuka börjat arbeta så.
(april, april...) 

 • 2016-03-21
 • Källa:

Utbildning: Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp

Den 13:e april kommer VA-guiden tillsammans med Lantmäteriet att genomföra en utbildningsdag i Göteborg om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!