VA-guiden


 • 2016-01-22
 • Källa:

Blir det föreskrifter om små avlopp?

Ta del av senaste nytt från Miljödepartementet under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 10-12 mars.

 • 2015-12-14
 • Källa:

"Sätt grundvattenrör 6 månader innan avloppet anläggs"

Budskap från professor Bo Olofsson på Avloppsguidens fördjupningsträff i Skövde 5 november.

 • 2015-11-19
 • Källa:

Avloppsguidens användarförening söker pengar för två projekt

Man vill studera brister hos nyare avloppsanläggningar samt dricksvattnets påverkan på fosforfällning.

 • 2015-11-19
 • Källa:

Detta har användarföreningen gjort under året

Minireningsverksprojekt, utbyte med Norge, möten med nationella myndigheter, mm

 • 2015-09-18
 • Källa:

Mattias Mattsson ny VD för VA-guiden

- Vår ambition är att VA-guiden inom fem år ska vara ett självklart redskap i arbetet för de som jobbar inom området, säger Mattias Mattsson

 • 2015-09-18
 • Källa:

Fler diplomerad-märkningar i Avloppsguidens entreprenörsregister

Nu kommer annonserande entreprenörer att kunna visa om de är BAGA-, FANN- och/eller ME-diplomerade.

 • 2015-06-15
 • Källa:

Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad

Boka in 10-11 mars 2016 i din kalender.

 • 2015-06-11
 • Källa:

VA- och Avfallsrepresentanter pratade samarbete om enskilda avlopp

Rapport från Slamnätverkets första träff

 • 2015-06-10
 • Källa:

Se film om enskilt avlopp

För husägare som vill kontrollera sin anläggning eller för de som ska köpa hus.

 • 2015-06-09
 • Källa:

Samband mellan service och funktion på minireningsverk undersökt

Avloppsguidens användarförening har undersökt 130 minireningsverk av 13 olika fabrikat.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!