VA-guiden


 • 2015-02-09
 • Källa:

Björn Vinnerås får Avlopp & Kretsloppspriset

Pristagaren forskar om säker återföring av näring från avlopp.

 • 2015-02-09
 • Källa:

Små avlopp på VAK 2015 – vad står på programmet?

De HaV-finansierade projekten om små avlopp står i fokus i årets program.

 • 2014-11-20
 • Källa:

Vem tycker du förtjänar Avlopp & Kretsloppspriset 2015?

Dags att nominera till Avlopp & Kretsloppspriset! Du har fram till julafton på dig.

 • 2014-10-15
 • Källa:

Nationellt dialogmöte om enskilda avlopp har hållits

Bra möte där prioriterade frågor och aktiviteter som finns listade i HaVs förslag kring enskilda avlopp samt remissvaren diskuterades. 

 • 2014-10-11
 • Källa:

Tack alla som besökte VA-guidens monter på VA-mässan!

Totalt rapporteras ca 9000 personer ha varit på VA-mässan 30 sept - 2 okt

 • 2014-09-24
 • Källa:

Träffa oss på VA-mässan

Vi finns i monter BT00:14, samt håller/deltar i två delseminarier.

 • 2014-09-24
 • Källa:

Dialogmöte med nationella aktörer 10 okt

VA-guiden tillsammans med Aktionsgrupp Små Avlopp bjuder in till möte för att diskutera vad som krävs för att driva på arbetet med små avlopp.

 • 2014-06-26
 • Källa:

Vatten Avlopp Kretslopp 2015

Markera i kalendern: Borås den 19-21 mars!

 • 2013-12-19
 • Källa:

Små avlopp på VAK 2014

Avfall, provning i fält, kommunsatsningar och mer.

 • 2013-11-21
 • Källa:

Är ditt företag intresserat av att medverka i en uppdaterad marknadsöversikt?

VA-guiden kommer att undersöka intresset för en uppdatering av marknadsöversikten.


Företagare
Presentera ditt företag och dina produkter i avloppsguidens sökbara register!