FANN VA-teknik

Fann-dropplogo.jpg

Diplomkurs för IN-DRÄN-installatörer
Utbildningen innehåller två separata utbildningsdagar samt inlämning av dokumentation från en installerad anläggning. Utbildningen riktar sig till entreprenörer som installerar FANN VA-tekniks IN-DRÄNmoduler. Efter avklarad utbildning och inlämnad dokumentation av installerad anläggning erhålls ett diplom och det utfärdas en auktorisation. Auktorisationen gäller i två år, förnyas genom vidareutbildning, och innebär en 10-årig funktionsgaranti för kund under förutsättning att anläggningen är dokumenterad och korrekt utförd och att giltigt serviceavtal finns i de fall sådant krävs. 

Innehåll dag 1

  • Indran.jpg

    teori och diskussion kring småskalig VA-teknik 
  • EU-standarder
  • Naturvårdsverkets Allmänna råd 

Innehåll dag 2

  • praktiska inslag med dimensioneringsuppgifter
  • övning i placering av anläggningar
  • kunskapstest

Aktuella utbildningar

---

Diplom och auktorisationen hör den som gått utbildingen
Fråga företaget om den som ska utföra arbetet är auktoriserad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildingen.