Stäng Forum-fönstret
Ministatistik
Reg.datum
2012-01-23
Senaste aktivitet
2018-04-09 09:31
Senaste besökare
De 4 senaste besökarna på denna sida var:
 1.  Grävaren!
 2.  joep
 3.  koryj
 4.  Mats J
Den här sidan har haft 9 127 besök
Tab Content
Besökarmeddelanden
Om mig

 1. joep
  Konstaterade brister har åtgärdats i form av spolning av spridningsrör, byte av material i fosforfälla samt stenkista har anlagts. Inom 12 månader efter utförde åtgärdar har tidigare konstaterade brister uppståt igen. Slam i fördelningsbrunnen, slam och vatten i spridarrören, igensatt markbädd och ej fungerade fosforfälla.

  Nyligen har det upptäcks att brunnen är fel konstruerade allt fel placerade vid anläggning. Inhoppsrören för WC + BDT vatten rinner direkt in i minste kammaren (kammare 2) och sprider sig direkt till utloppskammare och rinner till fördelningsbrunn. Slamflykt sker kontinuerligt.

  Krav:
  Bytte av 3 kammarbrunn till 4M3 + godtagbar efterföljande rening + återställning av gräsmatta efter utförd arbete. Arbete ska utföras i lämplig tid
 2. joep
  Hej Björn,
  Kan jag skicka följande till entreprenören? Mededeland i 2 delar för att den är för lång


  En 2M3 slamavskiljare (3 kammarbrunn), fördelningsbrunn, markbädd och fosforfälla har installerats Juni 2009. Efter 1:a året upptäckte vi slamflykt till fördelningsbrunnen och efterföljande rening. Förutom årliga tömningen har vi haft 5 extra budad tömningen i 2010, 2011, 2013, 2015 och 2016. Slamflykt sker kontinuerligt och det står slam och vatten i luftningsrören av markbädden.

  Vid en inventering av enskilda avloppsanläggningen av Sigtuna komun i 2013 har komun konstaterat att avloppsanläggning inte upplever upp till kravet på godtagbar efterföljande rening. Komunen har beslutat om en ’Föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten utan godtagbar efterföljande rening’. De konstaterade slam och vatten i båda luftningsrören i slutet av markbädden och de konstaterade att det berör på igensatt efterbehandling och felkonstruerad avloppsanläggning (Diarienr 2013-000xxx).
Visar besökarmeddelanden 1 till 2 av 2

Om Björn Eriksson

Grundinformation

Om Björn Eriksson
Biography
Har läst miljö- och hälsoskydd samt arbetat som miljöinspektör. Redaktör för avloppsguiden
Location
Uppsala
Occupation
Redaktör avloppsguiden.se

Signatur

Vänliga hälsningar
Björn Eriksson

Redaktör avloppsguiden.se

Statistik

Totalt antal inlägg
Totalt antal inlägg
28
Inlägg per dag
0.01
Besökarmeddelanden
Totalt antal meddelanden
2
Senaste meddelandet
2016-05-20
Generell information
Senaste aktivitet
2018-04-09 09:31
Reg.datum
2012-01-23