Jag ska designa ett så resurssnålt system som möjligt utifrån följande målsättningar:

Ett torrdass inomhus istället för befintlig WC som ska vara:
  • Renligt och trevligt
  • Enkelt att tömma
  • Urinseparering
  • Billigt i inköp
  • Oberoende av el.

Tänker mig nog att bygga något själv och vet väl ungefär hur jag vill utforma det. Tycker att tex Biolan, separett mfl. som finns på marknaden är lite i dyraste laget för något som egentligen inte är så avancerat. Alla tips är välkomna.

Ett separat gråvattenreningssystem, gärna så enkelt som möjligt. Tänker mig enkla växtbäddar/grusbäddar som vattnet kan få sippra igenom och renas innan det försvinner ut i marken.
Jag har ett antal vetenskapliga artiklar om gråvattenrening som jag ska sätta tänderna i, men vill också kolla om det finns någon här med goda erfarenheter.