Har du enskilt avlopp? Vill du delta i en forskningsstudie, vars resultat kan användas för att förbättra dialogen mellan fastighetsägare och myndigheter? En intervju tar ungefär en timme och kan göras på plats eller över telefon.

Kontakta Sara Trulsson, forskningsassistent på KTH, på mail: saratr@kth.se. Mer information om projektet finns på: http://www.redmic.se/