Hej,

Försöker få till en toalett i vår lilla sommarstuga. Stugan ligger på pakmark (mark som inte får bebyggas). Fick samtal idag där jag fick besked att den slutna tank som vi har ansökt om att installera inte får installeras just för att det är parkmark. Jag tycker inte att en sluten tank är en byggnad.

Någon som vet någonting om detta och hur jag ska förhålla mig till detta? Ska jag begära ett skriftligt beslut och sedan överklaga?
Vi har idag en mulltoa men vi tycker inte det fungerar bra.
Tack,
Roger