Hej

Vi fick tillfälle att ansluta vårt hus till kommunalt VA under våren 2016 och således är nu vår 3-kammarbrunn med infiltrationsbädd inte inkopplad längre.
Vi funderar nu på vad vi ska göra med vår gamla anläggning?

1. Kan man gräva upp hela 3-kammarbrunnsystemet och fylla igen?
2. Kapa brunnarna en bit ner under marknivå och sätta ett lock på och fylla igen?
3. Någon annan idé?

/Henrik