Maskinentreprenörerna


mefarg20mm_small.jpgDiplomutbildning små avlopp 
Maskinentreprenörerna, ME, är en bransch och arbetsgivarorganistation för maskinentrepren
örer.

Diplomutbildningen "Små avlopp" har tre delar, en teoridag, en fältdag samt anläggande och dokumentation av en godkänd anläggning. Utbildningen genomförs i samarbete med Avloppsguiden och ett lokalt miljökontor och/eller regionala samverkansorgan. Diplom utfärdas efter avklarad utbildning.

Innehåll dag 1

 • Myndigheters krav och riktlinjer, Miljöbalken och Plan- och bygglagen
 • Genomgång av aktuell kommuns rutiner vid tillståndsärenden
 • Information om olika tekniklösningar
 • Nya affärsmöjligheter för entreprenörer

Innehåll dag 2 

 • Halvdag i fält med genomgång av en infiltration eller markbädd
 • Utbildningspass vid provgrop/perkulationstest
 • Utställning av tekniklösningar från olika VA-leverantörer
 • Genomgång av avtalslagen och konsumentköpslagen

Inrättande av referensanläggning 

 • Inrättande av slamavskiljare samt en markbädd eller infiltrationsanläggning eller en avloppslösning som innehåller en sådan del. 
 • Dokumentation med foton från arbetet enligt en fastställd kontrollplan från kommunen eller genom Maskinentreprenörernas kontrollplan. 

Aktuella utbildningar

Diplomet hör den som gått utbildingen
Fråga företaget om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildingen.

Projektörsutbildning små avlopp
Projektörsutbildningen är på två dagar och ger deltagarna kunskaper om förundersökning, placering, teknikval och vad som krävs för en ansökan om tillstånd att inrätta en avloppsanläggning. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska pass. Efter avklarad utbildning utfärdas ett utbildningsintyg.

Innehåll

 • Inledande undersökningar
 • Val av lokalisering
 • VA-utrednig
 • Teknikval
 • Framtagande av underlag till ansökan
 • Perkolationstest (utrustning för detta ingår)

Aktuella utbildningar