AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Så kan toalett-utvecklingen öka

  • 2015-03-05
  • Källa: JTI

Först och främst behöver de samhällsekonomiska fördelarna med sorterande avloppsystem klargöras och ett nationellt mål för dessa avloppens roll i framtidens bebyggelse sättas. Det är några av slutsatserna i JTIs studie Future Toilet Fashion, där toaletten pekas ut som nyckelkomponent.

Future Toilet FashionYtterligare faktorer som skulle underlätta teknikutvecklingen är en ökad samverkan mellan aktörer, testplatser där nya lösningar kan utvärderas och utvecklas, samt att ekonomiska drivkrafter skapas, genom till exempel stöd och investeringsbidrag. 

– Här finns en stor potential för nya lösningar. Toaletten varit tekniskt sett oförändrad i 150 år. Jämför man med andra områden så inser man vad som skulle kunna åstadkommas idag, säger David Eveborn, forskare på JTI och projektledare för Future Toilet Fashion.

Fördelar med att inte använda vatten för att transportera toalettavfallet är att näringen och energin i toalettavfallet inte späds ut, utan kan lättare tas tillvara, det blir mindre behov av avloppsrening, mindre utsläpp till vattendrag och mindre vattenförbrukning. Detta behöver någon sätta en prislapp på och därefter nationella mål, enligt rapporten.

I nuläget finns begränsade erfarenheter av alternativa avloppssystem. Konventionella system som baseras på vattentoalett och självfall dominerar fullständigt. Den kommunala organisationen och befintlig infrastruktur är uppbyggd efter dagens system, med ett enda flöde av avloppsvatten. Kommunikationen mellan parterna som berörs i ett system där avloppsvattnet delas upp i delflödena BDT-vatten och toalettavfall är begränsad.

Rapporten menar att VA-huvudmän ofta är skeptiska mot nya typer av system. Drivkraften att förändra insamlingssystemet av toalettavfall finns inte så länge infrastrukturen är oförändrad. Men det finns redan platser i landet där toalettavfall förs till åkermark.

Samarbeten med andra branscher är viktig för framgångsrik produktutveckling. Mycket av utvecklingsarbetet kring alternativa toalettlösningar har gjorts av entusiaster, tillverkare som inte har haft de ekonomiska musklerna att ta arbetet vidare. En förstärkt samverkan mellan tillverkare av alternativa avloppsystem, installatörer och byggare minskar risken för felaktiga installationer. Lantbruket och livsmedelsindustrin måste också engageras tidigt i processen för att avsättning av gödseln ska kunna garanteras.

Vissa kommuner ställer krav på källsorterande lösningar vid enskilda avlopp, därigenom sker experimenterande och utveckling. Teknikutvecklingen skulle få en skjuts om lösningarna även börjar tillämpas i de kommunala systemen. Ett projekt som är intressant just nu är området H+ i Helsingborg. Där planeras installation av vakuumtoaletter i kombination med avfallskvarn.

JTI har även intervjuat företag i bygg- och fastighetsbranschen. De har intresse för nya lösningar, men upplever begränsade möjligheter att påverka eftersom de inte rår över de kommunala systemen för avloppshantering. Det är nödvändigt med drivkrafter som får fastighetsförvaltare och byggare involverade i utvecklingsarbetet. En reflektion som projektgruppen gör är att man i byggbranschen pratar mycket om hållbart byggande, men att avloppsfrågan inte nämns alls.

Naturvårdsverket har i sin utredning kring regelverk för återföring av fosfor lyft fram att källsorterande teknik kan vara ett bra alternativ för enskilda avlopp. HaVs förslag på nya föreskrifter för enskilda avlopp innehåller en skärpning av kretsloppskraven genom krav på källsorterande toaletter vid nybyggnation i känsliga områden. Inget beslut är taget i frågan.

– En sådan ambitionshöjning på de enskilda avloppen bör rimligen åtföljas av en liknande ambition inom de kommunala VA-huvudmännens verksamheter, säger David Eveborn.

Rapporten Future Toilet Fashion (pdf)

SR P1: Toa-forskare vill slopa vattentoaletten

Relaterade händelser framöver:

På konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 20 mars presenteras två HaV-finansierade projekt om vakuumtoaletter, se programmet

Ett intressant initiativ från VA-sidan äger rum den 22 april i Helsingborg då IWA Sverige m fl arrangerar seminariet Källsorterande avloppssystem - lokal lösning för en global utmaning?