AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Lyckat VAK i Borås

Representanter från 99 kommuner och kommunala bolag, 98 företag och branschorganisationer och 10 högskolor/forskningsinstitut, totalt 500 personer, samlades i Borås 19-20 mars för att diskutera små avlopp, VA-planering och dagvatten.

utställare-vak-2015-web-450-px.jpg

Representanter från några av de 37 företagen som ställde ut på Vatten
Avlopp Kretslopp 2015. Överst: Mats Johansson, VA-guiden, moderator.

Ett litet axplock ur konferensens innehåll:
Temat Lokala eller centrala lösningar, vad är bäst, debatterades av representanter från VA Syd, Urban Water, Borås Stad och HaV.

Borås Stad berättade om sitt stora projekt, de ska flytta avloppreningsverket och kraftvärmeverket till en ny, gemensam plats. Staden kommer även att bygga ett orangeri i en central park, där kommunen bland annat ska kunna kommunicera med medborgarna i s k rådrum.

I små avloppsseminariet debatterade representanter från HaV, avloppsguidens användarförening och en branschrepresentant med Malin Gunnarsson från miljödepartementet via länk. Många intressanta nya projekt presenterades, bl a Avloppsguidens användarförenings undersökning om hur utförd service på minireningsverk borgar för reningsresultaten.

LRF-kretslopp-web-450-px.jpg

LRF hade en uppskattad kretsloppstimme som följdes av föredrag om
vakuumtoaletter. Här ses Lisa Ehde, LRF, (med ryggen mot kameran) prata
med Tord Söderberg, Rickard Carlsson, Lennart Carlsson och Gösta Andersson.

Allmänheten bjöds in av Borås Energi och Miljö och Borås stad till en Avloppslördag dagen efter konferensen.

Avloppslördag-Borås-web-450-px.jpg
Intresset för Avloppslördagen var stort hos allmänheten, nästan 1500
personer kom. De fick ta del av utställningen och ställa frågor till miljö-
inspektörer, tillverkare, entreprenörer och konsumentvägledare.

Till konferensens webbplats