AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Havs- och vattenmyndighetens nya vägledningsmaterial på plats

Lagom till VAK i Borås den 19-20 mars lanserades Havs- och vattenmyndighetens vägledningsmaterial om effektiv tillsyn av små avlopp. Vägledningsmaterialet riktar sig till alla som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Syftet med vägledningen är att ge de kommunala tillsynsmyndigheterna verktyg för effektiv tillsyn av små avlopp. Målet är kortare handläggningstid och fler åtgärdade anläggningar men även att bidra till en mer enhetlig tillämpning av miljöbalken i landets kommuner.

Vägledningsnmaterialet i sin helhet finns nu tillgängligt på HaV:s hemsida