AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Maria Hübinette är Avloppshjälte

VA-guiden har utsett Maria Hübinette, miljösamordnare VA i Kungälvs kommun, till 2015 års Avloppshjälte.

Maria Hubinette
Maria Hübinette, Kungälvs kommun, är årets avloppshjälte.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten

- Det är kul att få denna uppmuntran som priset ger, jag är envis och ger aldrig upp. Nu när jag är tillbaka och arbetar i en kommun så känner jag att jag verkligen kan påverka både miljönämnden och kommunstyrelsen, säger Maria Hübinette.

Motiveringen lyder:

Maria Hübinette har under lång tid arbetat för att öka kunskapen om små avlopps betydelse i samhället och hon är en förebild för många av oss som arbetar med små avlopp. Hon har i sitt arbete på kommun, länsstyrelse och nationella myndigheter drivit utvecklingsarbete med stor energi och idérikedom. Utan Marias insatser hade vi inte vetat lika mycket och varit lika långt framme som vi är idag inom frågor om teknik, juridik och kretslopp. Vi hoppas att utmärkelsen 2015 års avloppshjälte ger kraft och energi så att Maria fortsatt orkar driva frågorna framåt.

Maria-hubinette-prisutdelning.jpg
Här skymtas Maria Hübinette (till höger) tillsammans med
prisutdelarna Astrid Grinell (med guldtoan i handen) och Mats
Johansson, VA-guiden
.

Priset Avloppshjälten delas ut av VA-guiden på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp och består av en gyllene miniatyrtoalett och ett hedersdiplom.

Första gången priset delades ut var 2014. Då gick det till Stefan Sjöberg, f d miljöinspektör, numera VA-rådgivare i Eskilstuna.