AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Inbjudan till dialog om minireningsverk

I Avloppsguidens användarförenings projekt ”Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar” har en del förslag och erfarenheter kring tillståndsvillkor, service och serviceprotokoll framkommit. Till exempel har man sett att nivån på servicen spelar roll för hur bra minireningsverken fungerar. Nu bjuder föreningen in företag i branschen till dialog.

Konferensen riktar sig till företag i enskilda avlopps-branschen samt kommunala tjänstemän och nationella myndigheter.

Frågor som kommer att diskuteras under seminariedagarna 28-29 april i Stockholm:

  • Vad är en lämplig grundnivå för service på prefabricerade anläggningar och minireningsverk?
  • Hur ska villkor formuleras på ett bra och rättssäkert sätt?
  • Hur ska vi utveckla samarbete mellan myndighet och bransch vad gäller villkor, service och serviceprotokoll?

Användarföreningen på VAK
Projektet presenterades på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp av delar
av projektgruppen från Avloppsguidens användarförening, fr v: Maja Englund,
Örebro kommun, Erik Mattsson, Kungsbacka kommun, Lina Alfredsson-Mihlzen,
Vara kommun och Bodil Forsberg, Kungsbacka kommun.

Datum: 28-29 april
Tid: Lunch till lunch, från kl 12:00 på tisdag 28 april till 13:00 onsdag 29 april
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm
Kostnad: 660:-/person
Anmäl dig till: cia.holmberg@vaguiden.se senast den 17 april. Ange faktureringsuppgifter och eventuell specialkost
Boende: Du bokar själv boende. Rabatterat boende om du bokar innan den 1 april på Scandic Sjöfartshotell, tel 08 - 517 349 00. Ange bokningskod 45506490

Ladda ner inbjudan och program som pdf

Program: 

Tisdagen 28 april

12:00-13:00  
Lunch
13:15-14:00 Resultat och slutsatser från projektet ”Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar” Maja Englund och Bodil Forsberg, Avloppsguidens användarförening
14:00-14:30 Diskussion och frågor om projektets resultat

Leds av Mats Johansson, VA-guiden

14:30-15:00 Fika
15:00-16:00 Juridik kring tillståndsskrivning och villkor för minireningsverk och anläggningar som kräver service Anneli Wejke, jurist på miljöförvaltningen Göteborgs stad
16:00-16:40

Branschens syn på service och serviceprotokoll

  • Service, för kontroll av funktion eller process?
  • Serviceorganisationens betydelse

 

Hanna Karlsen, TOPAS

Patrik Ellis, BAGA

16:40-17:00 Sammanfattning av dagen Leds av Mats Johansson,
VA-guiden

Onsdagen 29 april

8:30-9:10

Branschens syn på service och serviceprotokoll, forts

  • Service och serviceprotokoll
  • Produkt och service som paketerad tjänst

Terje Skaarnes, MRV/Bra Miljöteknik
Thomas Liljedahl, EffluxiQ

9:10-9.30 Produktmärkningar

Emma Ekberg, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

9:30-10:00 Frågor och diskussion kring service och villkor

Leds av Mats Johansson, VA-guiden

10:00–10:30 Fika  
10:30-11:30

Diskussion kring:

  • Vad är en lämplig grundnivå för service på prefabricerade anläggningar och minireningsverk?
  • Hur ska villkor formuleras på ett bra och rättssäkert sätt?
  • Hur ska vi utveckla samarbete mellan myndighet och bransch vad gäller villkor, service och serviceprotokoll?

Leds av Mats Johansson, VA-guiden

 

11:30-12:00 Sammanfattning av dagarna och framåtblick  
12:00-13:00 Gemensam lunch  

Välkommen hälsar

Maja Englund, Örebro
Bodil Forsberg, Kungsbacka
Maria Lindberg, Eskilstuna
Elisabet Walldén, Bollnäs
Lina Alfredsson-Mihlzén, Vara
Emma Selin, Skövde
Avloppsguidens användarförenings styrelse

Avloppsguidens användarförening